top of page

Tuincentrum Menken

Locatie

Hettingawei 40

Hommerts

Project

n.t.b.

Opdrachtgever

Alleen Bouwzaken.

Architect

n.t.b.

Realisatie

Medio 2026

Onderzoek naar de invulling van de locatie Tuincentrum Menken in Hommerts

Het project in Hommerts betreft de ontwikkeling van de locatie Hettingawei 40, waarbij wij nauw samenwerken met de gemeente om de randvoorwaarden en mogelijkheden te verkennen. In overeenstemming met de gestelde richtlijnen van de gemeente, streven wij ernaar om via participatie de lokale gemeenschap te betrekken bij de invulling van deze locatie. Door middel van open gesprekken en samenwerking met belanghebbenden en omwonenden, willen we een plan ontwikkelen dat niet alleen voldoet aan de eisen van de gemeente, maar ook aansluit bij de behoeften en wensen van de lokale gemeenschap. Dit proces van participatie en dialoog staat centraal in ons streven naar een passende en gedragen invulling van Hettingawei 40.

bottom of page